An error has been detected and your request could not be processed.

nuahop5nha

New Member
Messages
1
Reaction score
0
Points
1

Mạng bị chặn​

Đã phát hiện thấy VPN, TOR hoặc công nghệ khác. Yêu cầu từ các dịch vụ này bị chặn.


Tất cả các vấn đề được liệt kê ở trên phải được giải quyết trước khi lỗi này sẽ xóa bao gồm cả việc chờ 24 giờ để các khối tạm thời hết hạn . Yêu cầu xóa khối trước khi hết hạn tạm thời 24 giờ hoặc vi phạm quy tắc được sửa chữa sẽ không được xử lý. Nếu bạn cho rằng lỗi này không chính xác, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trên Discord hoặc Diễn đàn cộng đồng . Mã lỗi của bạn là EB29707D5F626022B.
 

kenny9

Active Member
Messages
312
Reaction score
26
Points
28
All request and assistance must be made in English.
 
Top