Important Multi-Account Unblock Requests

ismam12321

New Member
Messages
1
Reaction score
0
Points
1
Hi, I want to recover my x10hosting account:

username:- ismam12321
Domain: royalnode.tech , hitptc,x10.mx, skywatch.x10.mx
Error code: ED1A89E4D63325653

Thanks.
 
Last edited:

solopinter

New Member
Messages
7
Reaction score
0
Points
1
At x10hosting for our free services we have always maintained and had a rule under our TOS that stated only one account was allowed per user. For us to be able to offer the quality service for free we must enforce this rule to prevent our resources from being depleted and to have the space required to always allow new users being able to join.

We have also acknowledged that in the past ~1 year we have not enforced this as strictly as we have in the past. However, with our latest update we are now strictly enforced this rule again and will be doing so going forward.

Since we have not enforced this rule as mentioned we are still allowing our users to have access to one of their existing accounts.

Please reply to this thread post using the following guidelines to request access to one single existing accounts :

-You must request access to the hosting account from the forum name attached to that account. If you do not remember your forum name or account you can use our forum forgot password feature using the same email attached to your hosting / clients dashboard account
-Domain name on the account you wish to keep.

DO NOT publicly post email addresses, IP's etc.

Please note that this access will be reviewed for all content on each multi-account to make sure they abide by our TOS and AUP. If any of the accounts listed under the users IP has been found to break any of our TOS or AUP no account access will be allowed at this time.
Also note that your access to this account may take a few days to be processed.
Hi, I want to recover my x10hosting account:

Username: ohsqeqmd
Domain: solopinter.x10.mx
Error code: E221605344D3FECBE

Thanks.
 

risan

New Member
Messages
12
Reaction score
0
Points
1
At x10hosting for our free services we have always maintained and had a rule under our TOS that stated only one account was allowed per user. For us to be able to offer the quality service for free we must enforce this rule to prevent our resources from being depleted and to have the space required to always allow new users being able to join.

We have also acknowledged that in the past ~1 year we have not enforced this as strictly as we have in the past. However, with our latest update we are now strictly enforced this rule again and will be doing so going forward.

Since we have not enforced this rule as mentioned we are still allowing our users to have access to one of their existing accounts.

Please reply to this thread post using the following guidelines to request access to one single existing accounts :

-You must request access to the hosting account from the forum name attached to that account. If you do not remember your forum name or account you can use our forum forgot password feature using the same email attached to your hosting / clients dashboard account
-Domain name on the account you wish to keep.

DO NOT publicly post email addresses, IP's etc.

Please note that this access will be reviewed for all content on each multi-account to make sure they abide by our TOS and AUP. If any of the accounts listed under the users IP has been found to break any of our TOS or AUP no account access will be allowed at this time.
Also note that your access to this account may take a few days to be processed.
Hi, I want to recover my x10hosting account:

Username: risan
Domain: ezician.com
Error code: E8A1B2551B38CDE0C

Thanks.
At x10hosting for our free services we have always maintained and had a rule under our TOS that stated only one account was allowed per user. For us to be able to offer the quality service for free we must enforce this rule to prevent our resources from being depleted and to have the space required to always allow new users being able to join.

We have also acknowledged that in the past ~1 year we have not enforced this as strictly as we have in the past. However, with our latest update we are now strictly enforced this rule again and will be doing so going forward.

Since we have not enforced this rule as mentioned we are still allowing our users to have access to one of their existing accounts.

Please reply to this thread post using the following guidelines to request access to one single existing accounts :

-You must request access to the hosting account from the forum name attached to that account. If you do not remember your forum name or account you can use our forum forgot password feature using the same email attached to your hosting / clients dashboard account
-Domain name on the account you wish to keep.

DO NOT publicly post email addresses, IP's etc.

Please note that this access will be reviewed for all content on each multi-account to make sure they abide by our TOS and AUP. If any of the accounts listed under the users IP has been found to break any of our TOS or AUP no account access will be allowed at this time.
Also note that your access to this account may take a few days to be processed.
Username: risan
Domain: ezician.com
Error code: EEC24DC7647E88425.
 

lmalfonso

New Member
Messages
3
Reaction score
0
Points
1
At x10hosting for our free services we have always maintained and had a rule under our TOS that stated only one account was allowed per user. For us to be able to offer the quality service for free we must enforce this rule to prevent our resources from being depleted and to have the space required to always allow new users being able to join.

We have also acknowledged that in the past ~1 year we have not enforced this as strictly as we have in the past. However, with our latest update we are now strictly enforced this rule again and will be doing so going forward.

Since we have not enforced this rule as mentioned we are still allowing our users to have access to one of their existing accounts.

Please reply to this thread post using the following guidelines to request access to one single existing accounts :

-You must request access to the hosting account from the forum name attached to that account. If you do not remember your forum name or account you can use our forum forgot password feature using the same email attached to your hosting / clients dashboard account
-Domain name on the account you wish to keep.

DO NOT publicly post email addresses, IP's etc.

Please note that this access will be reviewed for all content on each multi-account to make sure they abide by our TOS and AUP. If any of the accounts listed under the users IP has been found to break any of our TOS or AUP no account access will be allowed at this time.
Also note that your access to this account may take a few days to be processed.

I need unsuspension of my domain:

User Name: gwnxowgf
Domain: lmalfonso.x10.mx

Thanks.
 

gdark

New Member
Messages
1
Reaction score
0
Points
1
Tôi muốn truy cập vào tài khoản của mình :
Error code :E899B8C96E093590D
 

gdark1

New Member
Messages
1
Reaction score
0
Points
1
Tôi muốn truy cập vào tài khoản của mình !!!
Error code : E7052EB2820D2E43A
 

renex102

New Member
Messages
10
Reaction score
0
Points
1

Country Code Blocklisted​

E0BF63F10E35B71CB. - todoenlatrompa.com

Already waited the 24 hrs.
 

solopinter

New Member
Messages
7
Reaction score
0
Points
1
help my account error went log-in, multiple accounts
my domain : solopinter.x10.mx
error code : E724B2893D0656F07
thanks you
 

francois002

New Member
Messages
2
Reaction score
0
Points
1
help my account error went log-in, multiple accounts

error code : E6FB5A9F2416F9504.

thanks you
 

khongkhong

New Member
Messages
1
Reaction score
0
Points
1

Hi, I want to recover my x10hosting account:​

Free​

Server
X15
User Name
olmbdzbd
Registered
2023-09-29
Order Number
9169932235
Due Date
N/A
Billing
Free
Status
Suspended
This service is suspended: Account content suspension imposed. (Code EVEBTRF)
 

QUanh241

New Member
Messages
3
Reaction score
0
Points
1
Tại x10hosting đối với các dịch vụ miễn phí của mình, chúng tôi luôn duy trì và có quy tắc theo ĐKDV của mình quy định rằng mỗi người dùng chỉ được phép có một tài khoản. Để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chất lượng miễn phí, chúng tôi phải thực thi quy tắc này để ngăn tài nguyên của chúng tôi bị cạn kiệt và để có đủ dung lượng cần thiết để luôn cho phép người dùng mới có thể tham gia.

Chúng tôi cũng thừa nhận rằng trong ~1 năm qua, chúng tôi đã không thực thi điều này một cách nghiêm ngặt như trước đây. Tuy nhiên, với bản cập nhật mới nhất, chúng tôi hiện đang thực thi nghiêm ngặt quy tắc này một lần nữa và sẽ tiếp tục thực hiện như vậy trong tương lai.

Vì chúng tôi chưa thực thi quy tắc này như đã đề cập nên chúng tôi vẫn cho phép người dùng có quyền truy cập vào một trong các tài khoản hiện có của họ.

Vui lòng trả lời bài đăng trong chủ đề này bằng cách sử dụng các nguyên tắc sau để yêu cầu quyền truy cập vào một tài khoản hiện có:

-Bạn phải yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản hosting từ tên diễn đàn gắn với tài khoản đó. Nếu bạn không nhớ tên diễn đàn hoặc tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng tính năng quên mật khẩu diễn đàn của chúng tôi bằng cách sử dụng cùng một email được đính kèm với tài khoản bảng điều khiển lưu trữ / khách hàng của bạn
-Tên miền trên tài khoản bạn muốn giữ.

KHÔNG đăng công khai địa chỉ email, IP, v.v.

Xin lưu ý rằng quyền truy cập này sẽ được xem xét đối với tất cả nội dung trên mỗi nhiều tài khoản để đảm bảo chúng tuân thủ ĐKDV và AUP của chúng tôi. Nếu bất kỳ tài khoản nào được liệt kê dưới IP người dùng bị phát hiện vi phạm bất kỳ ĐKDV hoặc AUP nào của chúng tôi thì sẽ không được phép truy cập tài khoản vào thời điểm này.
Cũng lưu ý rằng quyền truy cập của bạn vào tài khoản này có thể mất vài ngày để được xử lý.
Hãy gỡ bỏ tôi
 

QUanh241

New Member
Messages
3
Reaction score
0
Points
1
Hãy gỡ bỏ tôi
Tại x10hosting đối với các dịch vụ miễn phí của mình, chúng tôi luôn duy trì và có quy tắc theo ĐKDV của mình quy định rằng mỗi người dùng chỉ được phép có một tài khoản. Để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chất lượng miễn phí, chúng tôi phải thực thi quy tắc này để ngăn tài nguyên của chúng tôi bị cạn kiệt và để có đủ dung lượng cần thiết để luôn cho phép người dùng mới có thể tham gia.

Chúng tôi cũng thừa nhận rằng trong ~1 năm qua, chúng tôi đã không thực thi điều này một cách nghiêm ngặt như trước đây. Tuy nhiên, với bản cập nhật mới nhất, chúng tôi hiện đang thực thi nghiêm ngặt quy tắc này một lần nữa và sẽ tiếp tục thực hiện như vậy trong tương lai.

Vì chúng tôi chưa thực thi quy tắc này như đã đề cập nên chúng tôi vẫn cho phép người dùng có quyền truy cập vào một trong các tài khoản hiện có của họ.

Vui lòng trả lời bài đăng trong chủ đề này bằng cách sử dụng các nguyên tắc sau để yêu cầu quyền truy cập vào một tài khoản hiện có:

-Bạn phải yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản hosting từ tên diễn đàn gắn với tài khoản đó. Nếu bạn không nhớ tên diễn đàn hoặc tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng tính năng quên mật khẩu diễn đàn của chúng tôi bằng cách sử dụng cùng một email được đính kèm với tài khoản bảng điều khiển lưu trữ / khách hàng của bạn
-Tên miền trên tài khoản bạn muốn giữ.

KHÔNG đăng công khai địa chỉ email, IP, v.v.

Xin lưu ý rằng quyền truy cập này sẽ được xem xét đối với tất cả nội dung trên mỗi nhiều tài khoản để đảm bảo chúng tuân thủ ĐKDV và AUP của chúng tôi. Nếu bất kỳ tài khoản nào được liệt kê dưới IP người dùng bị phát hiện vi phạm bất kỳ ĐKDV hoặc AUP nào của chúng tôi thì sẽ không được phép truy cập tài khoản vào thời điểm này.
Cũng lưu ý rằng quyền truy cập của bạn vào tài khoản này có thể mất vài ngày để được xử lý.
hhãy chặn tôi hứa sẽ chỉ sử dụng 1 tài khoản E849B925765891C5E
 

Tanh0603

New Member
Messages
3
Reaction score
0
Points
1
Hello,
I request an access to my account:
domain : tanhpn.x10.mx
EE3D608E8CD70F8DD
 
Last edited:

mrburnsx

Community Advocate
Community Support
Messages
277
Reaction score
30
Points
28

vukien2007

New Member
Messages
1
Reaction score
0
Points
1
Xin Chào
Tôi Muốn Mở Khoá Tài Khoản Của Tôi
EEDFFC3B9DF604017
Xin Cảm Ơn
 

solopinter

New Member
Messages
7
Reaction score
0
Points
1
At x10hosting for our free services we have always maintained and had a rule under our TOS that stated only one account was allowed per user. For us to be able to offer the quality service for free we must enforce this rule to prevent our resources from being depleted and to have the space required to always allow new users being able to join.

We have also acknowledged that in the past ~1 year we have not enforced this as strictly as we have in the past. However, with our latest update we are now strictly enforced this rule again and will be doing so going forward.

Since we have not enforced this rule as mentioned we are still allowing our users to have access to one of their existing accounts.

Please reply to this thread post using the following guidelines to request access to one single existing accounts :

-You must request access to the hosting account from the forum name attached to that account. If you do not remember your forum name or account you can use our forum forgot password feature using the same email attached to your hosting / clients dashboard account
-Domain name on the account you wish to keep.

DO NOT publicly post email addresses, IP's etc.

Please note that this access will be reviewed for all content on each multi-account to make sure they abide by our TOS and AUP. If any of the accounts listed under the users IP has been found to break any of our TOS or AUP no account access will be allowed at this time.
Also note that your access to this account may take a few days to be processed.
Hai.. help me to recover my account "An error has been detected and you have been logged out", i can't be login
username : ohsqeqmd
domain : solopinter.x10.mx
error code : ECD25B1403AD03272
thank you
 
Last edited:
Top